مظاهر خواجوند چتن

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: مظاهر خواجوند چتن
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
آزاد قم
ایران
1396
کارشناسی ارشد
حقوق جزا وجرمشناسی
تهران مرکز
ایران
1382
کارشناسی
کارشناسی حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1380

دروس ارائه شده 8 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
آیین دادرسی کیفری 2
ساختمان مرکزی
5
دوشنبه
16:00
کارشناسی
پلیس علمی
ساختمان مرکزی
5
دوشنبه
17:00
کارشناسی
جرمشناسی
ساختمان مرکزی
5
دوشنبه
15:00
کارشناسی
حقوق جزا اختصاصی 3
ساختمان مرکزی
5
دوشنبه
13:00
کارشناسی
کارتحقیقی 2
ساختمان مرکزی
5
دوشنبه
18:00
کارشناسی
آیین دادرسی مدنی
ساختمان مرکزی دانشگاه ازاد واحد اسلامی واحد نوشهر
103
پنج شنبه
11
کارشناسی ارشد
جرمشناسی
ساختمان مرکزی
5
پنجشنبه
11:00
کارشناسی ارشد
حقوق جزا عمومی
ساختمان مرکزی
5
پنجشنبه
8:00
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کانون وکلا دادگستری مازندران
فروردین 1382
تاکنون
رئیس شوراهای کل حل اختلاف شهرستان عباس آباد
قوه قضاییه
فروردین 1381
فروردین 1383

جوایز و افتخارات 7 عنوان

عنوان
سال
تاملی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر
1391
اقتصاد مقاومتی
1392
واکاوی جرم بی حجابی از منظر راهبرد تسامح صفر
1393
تحولات نظام نیمه آزادی در سیاست کیفری ایران
1393
حقوق دفاعی متهمان تحت نظری در پرتو گفتمان حقوق شهروندی
1394
پاسخ های ترمیمی اطفال و نوجوانان معارض با قانون در پرتو نظریه شرمساری بازپذیرندگی
1396
تحولات ارزش اثباتی امارات قضایی در سپهر عدالت کیفری
1396

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
ارزش اثباتی امارات قضایی در فرایند کیفری
بررسی تحلیلی بزه موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی